Дніпровська гімназія № 86 Дніпровської міської ради

 
Наша гімназія

 

Навчально-виховний процес у закладі зорієнтовано на здібності, схильності, потреби й життєві плани кожного учня, на розвиток у дітей та педагогів потреби в самовдосконаленні й самоосвіті.

Робота гімназії спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», національної доктрини розвитку освіти, реалізацію нових державних стандартів,  державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Статуту. 

Здобутки талановитих юнаків і дівчат завдяки серйозній і цілеспрямованій роботі своїх педагогів (О.О.Томчук, А.З.Сорокіна, Л.В.Лимар, О.І.Степаненко, М.С. Дяченко,               Л.Г. Майна, В.В. Бекк, Т.М. Орлова, Н.П. Журавльова, М.В. Штопенко,             В.В.Федчишин, Є.В. Кривко, І.П. Зеленцов, Г.Г. Сівоконєва) сприяли підвищенню суспільного рейтингу освітнього закладу, загальних показників гімназії щодо участі учнів у міських, обласних олімпіадах та навчальних конкурсах. Підвищення результативності участі учнів у Міжнародних, Всеукраїнських, міських турнірах, конкурсах за останні 3 роки є наслідком системної роботи закладу в аспекті пошуку, науково-методичного супроводу та соціально-педагогічної підтримки обдарованих і здібних учнів.

У навчальних конкурсах, турнірах, олімпіадах діти закріплюють свою інтелектуальну успішність, отримують певну мотивацію до подальшої самореалізації, тому педагоги гімназії таким «нерейтинговим» заходам надають більше переваги, ніж офіційно визнаним. Уважають їх більш демократичними й толерантними по відношенню до дитини – особистості, яка знаходиться в пошуках себе і націлена на визнання успіху.

                         

         Динаміка якості навчальних досягнень  учнів Гімназії №86 .                      Аналіз  якості знань учнів  Гімназії №86 ДМР свідчить про стабільність у динаміці й відповідає достатньому рівню освітньої діяльності.

На достойному рівні освітньої діяльності протягом багатьох років тримається рівень навчальних досягнень учнів початкової ланки, що свідчить про професіоналізм учителів, їхній творчий пошук. 

Динаміка навчальних досягнень учнів 5-9-х класів за результатами річного оцінювання є стабільною, а якість навчання відповідає достатньому рівню освітньої діяльності. Це пояснюється тим, що вчителі на уроках застосовують активні форми роботи, проблемно-пошукові методи навчання, тестові методики визначення рівня знань учнів, залучають до участі у проєктній діяльності.

Середній показник навчальних досягнень учнів по гімназії складає 31,3%. 

 

 

 

На сучасному етапі особливо важливою є проблема зайнятості дітей у позаурочний час. Учні Гімназії постійно беруть участь у районних та міських конкурсах і змаганнях.

 

 

Педагогічний колектив гімназії ставить наступні виховні завдання:

Формувати прагнення кожного учня гімназії до здорового способу життя.

Продовжити виховання національної свідомості, здатної до творчої праці, фізично здорової особистості через комплексну роботу всього педагогічного колективу.

Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.

Сприяти розвитку самоврядування .

Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій гімназії і сім'ї у становленні юної особистості.

Навчально-виховний процес у закладі здійснюють 29 досвідчених учителів.