Дніпровська гімназія № 86 Дніпровської міської ради

 
Учнівське самоврядування

 

 

     Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття.

     Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямованні на активну участь у громадському житті, молоді, яка, має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших. Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.

     Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування.

     Гімназія – це модель майбутнього суспільства. Основи громадського становлення та демократії закладаються з дитячих років, і самоврядування допомагають учням організувати власне життя своїх товаришів. Учні потребують практичних навичок управлінської діяльності, і саме вчителі їх забезпечують.

         Метою роботи дитячого самоврядування є згуртування учнівської молоді на корисні, добрі справи, виховувати в них кращі риси громадянина України, захищати їх права, інтереси, робити життя учнів насиченим і цікавим.

         Основними функціями є:

• організаторська – самостійно керує своєю суспільно- корисною діяльністю;

• виховна – стає носієм моральних переконань;

• стимулююча – сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів усіх суспільно- корисних справ, регулює поведінку своїх членів, їх відносин.

          Основні заповіді в діяльності учнівського самоврядування:

• Робити добро!

• Любити своїх близьких!

• Допомагай іншим людям!

• Не лінись і не шукай виправдання своїм недолікам!

• Знайди свою мету в житті!

• Пізнай світ і себе!

• Внось у своє життя новизну!

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНУ РАДУ ЛІДЕРІВ